HOME

La pose voilée Malou Swinnen

La pose voilée Malou Swinnen       Met La pose voilée maakte Malou Swinnen een reeks miniaturen van naakte jonge vrouwen met het hoofd gewikkeld in een sluier in combinatie met delicate, sensuele portretten van bloemen, gepresenteerd als diptiek of triptiek, met aandacht voor betekenis, compositie, textuur …… en steeds verwijzend naar vrouwelijkheid. MALOU SWINNEN geniet grote bekendheid met haar fotografisch werk. Ze publiceerde tot nog toe al zeven spraakmakende fotoboeken bij Uitgeverij P. INGE BRAECKMAN neemt in Door de handen van Amor van een adem voorzien de foto’s van Malou Swinnen als uitgangspunt om op een sensuele, erotische manier over de pose van het naakt in verschillende facetten te schrijven. Eigenzinnig en persoonlijk schikt ze in 11 gedichten verbindingen tussen al dan niet specifieke bloemen en de werkelijkheid van het naakt. De gedichten geven de geheimen prijs van wat de pose van een bloem of bloesem van een lichaam al dan niet vermag. Woord en beeld bestuiven elkaar, en blijven tegelijk op zichzelf bestaan. INGE BRAECKMAN schrijft Poëzie, artistieke essays, recensies en reisverhalen.

REFRACTION Lien Swerts & Sakeb Haque

REFRACTION; Met Refraction trachten Lien Swerts en Sakeb Haque ieder op hun eigen wijze de grens tussen leven en kunst te doorbreken. De mens heeft van oudsher de behoefte de hem omringende werkelijkheid af te beelden. De natuur is enkel begrijpbaar door de structuren die we uitvinden om ze te verstaan. In deze tentoonstelling speelt het licht de hoofdrol in een experiment met ruimte, perspectief en gelaagdheid. Zowel Lien als Sakeb zijn geïnteresseerd in het gebruik van transparante materialen zoals glas om gelijktijdige waarneming van verschillende ruimtelijke locaties aan te tonen. Lien Swerts is gevoelig voor de manier waarop licht en materie met elkaar interageren. Haar in situ installatie in de Gasthuiskapel brengt heden en verleden op een verstilde manier samen. Waar Lien het concept ‘refraction’ in de ruimte nabootst en onderzoekt, reproduceert Sakeb het effect van bijziendheid -door refractie- op ons beeld van de omgeving. Zijn werk is ontstaan toen hij in de auto zijn bril af deed. “Toen ik langs de velden reed zag ik plots een heel andere realiteit doordat alles wazig was en dat vond ik interessant.

John Van Oers HUSH HUSH

Hush Hush                                                                        In de installatie Hush Hush zien we een overzicht van een stilgevallen stad.Een stad met feitelijke elementen uit Van Oers zijn jeugd in Peer en ook zijn leven nu, in Borgerhout. Het is een vereenvoudiging van de drukte die in een stad vooropstaat. Alsof de tijd is gaan liggen. Tijd die normaal onderdeel is van de ruimte, van het verhaal, maar hier even tot zwijgen is gebracht waardoor ze juist tastbaar wordt, we de vinger op het moment kunnen leggen. Hush Hush is een pleidooi voor traagheid, met de stilgevallen stad als synoniem voor het leven. Een pleidooi voor traagheid om vluchtigheid te overwinnen, omdat een wandelend mens meer ziet dan iemand die sneller gaat dan het lichaam zich bewegen kan.

over John Van Oers /Een vorm van geschiedenis Ontmoetingen zorgen voor veranderingen.

Isabelle Reynders DARK ECOLOGY

• Isabelle Reynders DARK ECOLOGY In haar ‘master’project ging Isabelle Reynders op zoek naar een nieuwe esthetiek, een nieuwe verhaalvertelling voor thema’s als ‘de klimaatverandering’, ‘het antroposceen’ en ‘de zesde massa-extinctie’. Gebaseerd op het boek ‘Dark Ecology -for a logic of future coexistence’ van T.Morton, zijn de werken uitdrukkingen van enkele concepten die de filosoof aanbrengt als instrumenten, om die noodzakelijk radicale veranderingen te kunnen denken. De fotografische beelden zijn genomen in de jungles van Misiones, in Argentinië en Brazilië. Ze verzetten zich tegen de demystificatie van de ‘natuur’, ze verwerpen het eigenlijke concept van ‘natuur’ en het daarbij horende onderscheid van ‘natuur en cultuur’. Dit doorheen een perceptuele alsook materiële ervaring. De materialiteit van het kunstobject in zijn omgeving -de dragers van het werk, bevragen concepten als ‘duurzaamheid’ en ‘vergankelijkheid’ e.a.

THE DEAL Bart Gielen

The Deal    Naar aanleiding van een bezoek aan het atelier van Bart Gielen, Kanegem, februari 2018 Bart Gielen boorde in zijn jongste werk een nieuwe ader aan. Zijn artistieke zoektocht gaat uit van uiterst basic plastische middelen – een simpel stuk houtskool- die hij maximaal uitbuit in functie van ruimtelijke sfeer en expressie. Daarvoor tast hij de extremen af van perspectief, illusie en clair-obscur. Eerder deed hij dat met verlaten panden en de wereld van de machines. Dat die attitude hem vroeg of laat op het pad zou brengen van de oude meesters mag geen wonder heten. De schilderkunst van meer dan drie eeuwen terug was een waar labo van beeldexpressie, waarbij goddelijke aanwezigheid werd vertaald in maximale dramatiek op een plat vlak. Contrasten, detaillering, licht en donker, plooienval van gewaden, positie en beweging werden tot het uiterste gedreven, met Vlaamse primitieven, Rubens of Caravaggio als uitzonderlijke exponenten. Eeuwen lang bepaalden beelden van de meesters onze perceptie van het bovennatuurlijke of het bevreemdende.

Inhoud syndiceren
Comments