HOME

KLITTEN IN MIJN IDENTITEIT

Rachel Hansoul, een 25-jarige master in grafisch ontwerp visualiseerde in haar afstudeerproject “Klitten in mijn identiteit” haar worstelingen met haar identiteit. Haar duale identiteit is gevormd uit een etnisch gemengd huwelijk en bracht daarbij verwarring met zich mee. Rachel gaf beeldend weer hoe haardracht haar identiteit belichaamde. Daarbij belichtte ze de afro haarcultuur en de gelaagdheid die erachter zit. De drie hoofdthema’s zijn: De wens tot conformiteit met de daarbij behorende brandende chemicaliën; De invloed van (post)koloniale minderwaardigheidsgevoelens waarbij Leopold II toegeëigend wordt; Ten slotte de revolutie waarin afro haren aangemoedigd worden met de verwijzing naar de zwarte mensenrechtenbeweging waarbij de afro haarstijl als politiek statement gebruikt werd. Door prints op het medium mode te plaatsen werd haar boodschap, die een nieuw perspectief is in haar omgeving, letterlijk gedragen in de samenleving. De tentoonstelling is gratis te bezoeken vanaf 15 september tot en met 20 oktober, zaterdag en zondag van 14.00 u tot 18.00 u

HET KABINET Kunst uit eigen Huis

HET KABINET – Kunst uit eigen Huis Waarom niet eens even zoeken in de huiskamer van de Lonenaar naar zijn interesse naar kunst en verzameling ? Dit was de vraag die wij ons stelden vanuit de Art Kunstcommissie, en dit hebben wij dan gedaan via een oproep in ‘De Nieuwsbrief’ van Borgloon, enkele Loonse inwoners hebben ons laten kennis maken met wat ze aan de muur hingen als kunst. Na een selectie door de organisatie tonen wij in de Gasthuiskapel het resultaat van deze rondvraag, in een ‘Kabinetsvorm’ zoals men vroeger terugvond bij de rijkere burgers, notariaten en museums. Wij brengen U dan ook even terug in de tijd met een getransformeerde Gasthuiskapel. Met grafiek - teken en schilderkunst van de volgende kunstenaars, Karel Demel (CZ) – Szancouske (FR) - Paul Deryck (B) – Lorenzo(CU) - Evarist De Buck (B) - Georges Hyterschout (B) - Pierre Cox (B ) – Jaak Savenay (B) - Vincent Van Den Meersch (B) - Leo Weltjens (B) –Salvator Dali (ES) – Frans Witten (NL) – Félicien Rops (B) - Luc Hoekx (B) - Fred Bervoets (B) - Willo Gonnissen (B) - Guy Bleus (B) – Pablo Picasso (ES) en anderen !

Process of evolutionary forms

Process of evolutionary forms . “ Genetische Aberraties en Imaginaire Levensvormen . Wij staan aan de vooravond van ongebreidelde genetische experimenten met oa. cel implantaten en andere nieuwe levensvormen, uitgevoerd door Jan en Alleman. Commercieel verkochte labo's met 3D printers voor de “doehetzelfver” gaan een ongelimiteerde waaier van nieuwe schepsels creëren op alle takken van het leven, controle is niet meer mogelijk. Onze planeet zal danig veranderen . Wat achterblijft van onze “beschaving” is de geologische antropoceenlaag: een dunne maar duidelijk afgebakende speklaag in de bodem, en daartussen misschien enkele borden met rare tekeningen ? Dit is het eindidee van deze expo die begint met de schetsen die Frans maakte in 1969 toen hij 18 was, in het Natuur Historisch museum in Brussel, ondermeer de collectie iguanodons zijn een grote inspiratiebron geweest voor later werk. Tegelijkertijd vertoefde en werkte hij in leegstaande en vervallen fabrieken en ontdekte alzo het dieper liggend verband tussen beide vormpatronen, hetgeen is weergegeven in 5 grote scheeps-dekzeilen .

La pose voilée Malou Swinnen

La pose voilée Malou Swinnen       Met La pose voilée maakte Malou Swinnen een reeks miniaturen van naakte jonge vrouwen met het hoofd gewikkeld in een sluier in combinatie met delicate, sensuele portretten van bloemen, gepresenteerd als diptiek of triptiek, met aandacht voor betekenis, compositie, textuur …… en steeds verwijzend naar vrouwelijkheid. MALOU SWINNEN geniet grote bekendheid met haar fotografisch werk. Ze publiceerde tot nog toe al zeven spraakmakende fotoboeken bij Uitgeverij P. INGE BRAECKMAN neemt in Door de handen van Amor van een adem voorzien de foto’s van Malou Swinnen als uitgangspunt om op een sensuele, erotische manier over de pose van het naakt in verschillende facetten te schrijven. Eigenzinnig en persoonlijk schikt ze in 11 gedichten verbindingen tussen al dan niet specifieke bloemen en de werkelijkheid van het naakt. De gedichten geven de geheimen prijs van wat de pose van een bloem of bloesem van een lichaam al dan niet vermag. Woord en beeld bestuiven elkaar, en blijven tegelijk op zichzelf bestaan. INGE BRAECKMAN schrijft Poëzie, artistieke essays, recensies en reisverhalen.

REFRACTION Lien Swerts & Sakeb Haque

REFRACTION; Met Refraction trachten Lien Swerts en Sakeb Haque ieder op hun eigen wijze de grens tussen leven en kunst te doorbreken. De mens heeft van oudsher de behoefte de hem omringende werkelijkheid af te beelden. De natuur is enkel begrijpbaar door de structuren die we uitvinden om ze te verstaan. In deze tentoonstelling speelt het licht de hoofdrol in een experiment met ruimte, perspectief en gelaagdheid. Zowel Lien als Sakeb zijn geïnteresseerd in het gebruik van transparante materialen zoals glas om gelijktijdige waarneming van verschillende ruimtelijke locaties aan te tonen. Lien Swerts is gevoelig voor de manier waarop licht en materie met elkaar interageren. Haar in situ installatie in de Gasthuiskapel brengt heden en verleden op een verstilde manier samen. Waar Lien het concept ‘refraction’ in de ruimte nabootst en onderzoekt, reproduceert Sakeb het effect van bijziendheid -door refractie- op ons beeld van de omgeving. Zijn werk is ontstaan toen hij in de auto zijn bril af deed. “Toen ik langs de velden reed zag ik plots een heel andere realiteit doordat alles wazig was en dat vond ik interessant.

Inhoud syndiceren
Comments