HOME

JONAS VANSTEENKISTE "Denkraum"

Jonas Vansteenkiste "Denkraum" Jonas Vansteenkiste is een beeldend kunstenaar die werkt rond en met ruimtes. Hierbij maakt hij gebruik van verschillende media: installatie, video, sculptuur, foto en tekeningen. Hij maakt zowel fysisch als psychologisch gebruik van architecturale elementen: hij bouwt ruimtes en plaatsen of creëert situaties die kunnen omschreven worden als ‘mentale ruimtes’, te vergelijken met het begrip ‘Denkraum’. Dat kan dan weer gedefinieerd worden als muren bouwen ‘van-in’ of ‘van-uit’ de chaos van eigen beleving, emoties, gedachten om net dat voelen en deze ervaringen handelbaar of duidelijker te kunnen maken. Hieruit maak je dan een ‘basso continuo' – de persoonlijke anekdotiek wordt naar de achtergrond geplaatst – en het ‘medium’ installatie benader je als het medium van de referentie en de ervaring. Hierdoor plaats je de toeschouwer in een participerende rol en nodigt hij uit om in het werk te stappen.

KLITTEN IN MIJN IDENTITEIT

Rachel Hansoul, een 25-jarige master in grafisch ontwerp visualiseerde in haar afstudeerproject “Klitten in mijn identiteit” haar worstelingen met haar identiteit. Haar duale identiteit is gevormd uit een etnisch gemengd huwelijk en bracht daarbij verwarring met zich mee. Rachel gaf beeldend weer hoe haardracht haar identiteit belichaamde. Daarbij belichtte ze de afro haarcultuur en de gelaagdheid die erachter zit. De drie hoofdthema’s zijn: De wens tot conformiteit met de daarbij behorende brandende chemicaliën; De invloed van (post)koloniale minderwaardigheidsgevoelens waarbij Leopold II toegeëigend wordt; Ten slotte de revolutie waarin afro haren aangemoedigd worden met de verwijzing naar de zwarte mensenrechtenbeweging waarbij de afro haarstijl als politiek statement gebruikt werd. Door prints op het medium mode te plaatsen werd haar boodschap, die een nieuw perspectief is in haar omgeving, letterlijk gedragen in de samenleving. De tentoonstelling is gratis te bezoeken vanaf 15 september tot en met 20 oktober, zaterdag en zondag van 14.00 u tot 18.00 u

HET KABINET Kunst uit eigen Huis

HET KABINET – Kunst uit eigen Huis Waarom niet eens even zoeken in de huiskamer van de Lonenaar naar zijn interesse naar kunst en verzameling ? Dit was de vraag die wij ons stelden vanuit de Art Kunstcommissie, en dit hebben wij dan gedaan via een oproep in ‘De Nieuwsbrief’ van Borgloon, enkele Loonse inwoners hebben ons laten kennis maken met wat ze aan de muur hingen als kunst. Na een selectie door de organisatie tonen wij in de Gasthuiskapel het resultaat van deze rondvraag, in een ‘Kabinetsvorm’ zoals men vroeger terugvond bij de rijkere burgers, notariaten en museums. Wij brengen U dan ook even terug in de tijd met een getransformeerde Gasthuiskapel. Met grafiek - teken en schilderkunst van de volgende kunstenaars, Karel Demel (CZ) – Szancouske (FR) - Paul Deryck (B) – Lorenzo(CU) - Evarist De Buck (B) - Georges Hyterschout (B) - Pierre Cox (B ) – Jaak Savenay (B) - Vincent Van Den Meersch (B) - Leo Weltjens (B) –Salvator Dali (ES) – Frans Witten (NL) – Félicien Rops (B) - Luc Hoekx (B) - Fred Bervoets (B) - Willo Gonnissen (B) - Guy Bleus (B) – Pablo Picasso (ES) en anderen !

Process of evolutionary forms

Process of evolutionary forms . “ Genetische Aberraties en Imaginaire Levensvormen . Wij staan aan de vooravond van ongebreidelde genetische experimenten met oa. cel implantaten en andere nieuwe levensvormen, uitgevoerd door Jan en Alleman. Commercieel verkochte labo's met 3D printers voor de “doehetzelfver” gaan een ongelimiteerde waaier van nieuwe schepsels creëren op alle takken van het leven, controle is niet meer mogelijk. Onze planeet zal danig veranderen . Wat achterblijft van onze “beschaving” is de geologische antropoceenlaag: een dunne maar duidelijk afgebakende speklaag in de bodem, en daartussen misschien enkele borden met rare tekeningen ? Dit is het eindidee van deze expo die begint met de schetsen die Frans maakte in 1969 toen hij 18 was, in het Natuur Historisch museum in Brussel, ondermeer de collectie iguanodons zijn een grote inspiratiebron geweest voor later werk. Tegelijkertijd vertoefde en werkte hij in leegstaande en vervallen fabrieken en ontdekte alzo het dieper liggend verband tussen beide vormpatronen, hetgeen is weergegeven in 5 grote scheeps-dekzeilen .

La pose voilée Malou Swinnen

La pose voilée Malou Swinnen       Met La pose voilée maakte Malou Swinnen een reeks miniaturen van naakte jonge vrouwen met het hoofd gewikkeld in een sluier in combinatie met delicate, sensuele portretten van bloemen, gepresenteerd als diptiek of triptiek, met aandacht voor betekenis, compositie, textuur …… en steeds verwijzend naar vrouwelijkheid. MALOU SWINNEN geniet grote bekendheid met haar fotografisch werk. Ze publiceerde tot nog toe al zeven spraakmakende fotoboeken bij Uitgeverij P. INGE BRAECKMAN neemt in Door de handen van Amor van een adem voorzien de foto’s van Malou Swinnen als uitgangspunt om op een sensuele, erotische manier over de pose van het naakt in verschillende facetten te schrijven. Eigenzinnig en persoonlijk schikt ze in 11 gedichten verbindingen tussen al dan niet specifieke bloemen en de werkelijkheid van het naakt. De gedichten geven de geheimen prijs van wat de pose van een bloem of bloesem van een lichaam al dan niet vermag. Woord en beeld bestuiven elkaar, en blijven tegelijk op zichzelf bestaan. INGE BRAECKMAN schrijft Poëzie, artistieke essays, recensies en reisverhalen.

Inhoud syndiceren