HOME

John Van Oers HUSH HUSH

Hush Hush                                                                        In de installatie Hush Hush zien we een overzicht van een stilgevallen stad.Een stad met feitelijke elementen uit Van Oers zijn jeugd in Peer en ook zijn leven nu, in Borgerhout. Het is een vereenvoudiging van de drukte die in een stad vooropstaat. Alsof de tijd is gaan liggen. Tijd die normaal onderdeel is van de ruimte, van het verhaal, maar hier even tot zwijgen is gebracht waardoor ze juist tastbaar wordt, we de vinger op het moment kunnen leggen. Hush Hush is een pleidooi voor traagheid, met de stilgevallen stad als synoniem voor het leven. Een pleidooi voor traagheid om vluchtigheid te overwinnen, omdat een wandelend mens meer ziet dan iemand die sneller gaat dan het lichaam zich bewegen kan.

over John Van Oers /Een vorm van geschiedenis Ontmoetingen zorgen voor veranderingen.

Isabelle Reynders DARK ECOLOGY

• Isabelle Reynders DARK ECOLOGY In haar ‘master’project ging Isabelle Reynders op zoek naar een nieuwe esthetiek, een nieuwe verhaalvertelling voor thema’s als ‘de klimaatverandering’, ‘het antroposceen’ en ‘de zesde massa-extinctie’. Gebaseerd op het boek ‘Dark Ecology -for a logic of future coexistence’ van T.Morton, zijn de werken uitdrukkingen van enkele concepten die de filosoof aanbrengt als instrumenten, om die noodzakelijk radicale veranderingen te kunnen denken. De fotografische beelden zijn genomen in de jungles van Misiones, in Argentinië en Brazilië. Ze verzetten zich tegen de demystificatie van de ‘natuur’, ze verwerpen het eigenlijke concept van ‘natuur’ en het daarbij horende onderscheid van ‘natuur en cultuur’. Dit doorheen een perceptuele alsook materiële ervaring. De materialiteit van het kunstobject in zijn omgeving -de dragers van het werk, bevragen concepten als ‘duurzaamheid’ en ‘vergankelijkheid’ e.a.

THE DEAL Bart Gielen

The Deal    Naar aanleiding van een bezoek aan het atelier van Bart Gielen, Kanegem, februari 2018 Bart Gielen boorde in zijn jongste werk een nieuwe ader aan. Zijn artistieke zoektocht gaat uit van uiterst basic plastische middelen – een simpel stuk houtskool- die hij maximaal uitbuit in functie van ruimtelijke sfeer en expressie. Daarvoor tast hij de extremen af van perspectief, illusie en clair-obscur. Eerder deed hij dat met verlaten panden en de wereld van de machines. Dat die attitude hem vroeg of laat op het pad zou brengen van de oude meesters mag geen wonder heten. De schilderkunst van meer dan drie eeuwen terug was een waar labo van beeldexpressie, waarbij goddelijke aanwezigheid werd vertaald in maximale dramatiek op een plat vlak. Contrasten, detaillering, licht en donker, plooienval van gewaden, positie en beweging werden tot het uiterste gedreven, met Vlaamse primitieven, Rubens of Caravaggio als uitzonderlijke exponenten. Eeuwen lang bepaalden beelden van de meesters onze perceptie van het bovennatuurlijke of het bevreemdende.

THERE WHERE STORIES ARE POSSIBLE

THERE WERE STORIES ARE POSSIBLE

Vicky GRUYTERS -Ilse VAN ROY

Het werk van Vicky GRUYTERS speelt zich vaak af in het grensgebied tussen natuur en de menselijke aanwezigheid hierin. De inspiratie voor deze monumentale houtsneden vindt ze in de schijnbaar chaotische natuurstructuren en hun interactie met de mens. Als een metafoor voor het zoeken naar rust en evenwicht in een complexe wereld.

De beelden van Ilse VAN ROY zoeken het spanningsveld op tussen het gekende en het ongekende. Het balanceren tussen dag en nacht, tussen licht en donker, de zone tussen de geborgenheid van het vertrouwde en de aantrekking voor de afgrond van de nacht. In deze tentoonstelling toont ze onder andere een monumentaal geweven stilleven van zwarte bloemen.

GRUYTERS en VAN ROY gaan een dialoog aan met elkaar in de tentoonstelling “THERE WERE STORIES ARE POSSIBLE”.

7 april – 13 mei 2018

Zaterdag en zondag geopend van 14.00 u tot 18.00 u

" HOLY COW " Tom Herck

TOM HERCK “HOLY COW”  In de Gasthuiskapel en de St-Jan Baptist Kerk Kuttekovenstraat te Kuttekoven We leven in een tijd en samenleving gekenmerkt door de traditionalisering en individualisering waardoor de vraag rijst welke functie religie en geloof in de toekomst nog is toebedeeld. Aan de praktische kant stelt zich bovendien de vraag hoe kerkgebouwen nog nuttig en zinvol in gebruik kunnen blijven. Momenteel lijken kerkgebouwen een verspilling van ruimte en architecturale rijkdom en dat in tijden waarin schaarste steeds scherper wordt, armen steeds (economisch en cultureel) armer worden en rijken (idem) superrijk. Zo'n sociaalculturele beschouwing brengt automatisch thema's als overvloed, schaarste en onbehagen naar de oppervlakte. Potlach en verspilling: Volgens antropologen kenden heidense volkeren een soort 'heilig festival': de potlatch. Deze festivals stonden geheel in het teken van de vernietiging van rijkdommen, van landbouw- en visserijoverschotten tot de paleizen van stamhoofden.

Inhoud syndiceren
Comments