HOME

" der perfekte Mensch" Mark Swysen

Onder de titel “der perfekte Mensch” brengt de kunstenaar Mark Swysen een totaalbeeld rond zijn visie op de actuele mens van 3 april tot 8 mei ‘Huis voor Kunst’, Gasthuiskapel, Graethempoort 2 bis te Borgloon. De opening vindt plaats op 3 april om 15.00 u Mark Swysen kijkt gefascineerd naar de ogenschijnlijke dwang tot perfectie in onze westerse samenleving. Mannen en vrouwen proberen een succesvolle carrière te combineren met een overvolle sociale agenda. De wekelijkse fitnesstraining, modieuze kledij en cosmetica lijken levensnoodzakelijke steunpilaren in een streven om te voldoen aan een in de media alomtegenwoordig schoonheidsideaal. Tussendoor wordt dan ook nog de rol van ideale minnaar en perfecte ouder vertolkt. Intelligente mannen en vrouwen dragen deze last met klaarblijkelijk enthousiasme tot een burn-out toeslaat. Dit tentoonstellingsproject over onze zoektocht naar perfectie vertrekt vanuit haar historische wortels. Bij de oude Grieken was schoonheid een teken van goddelijkheid, een idee dat door de Romeinen werd overgenomen.

Art POP - UP 6

25-26-27 maart brengt de 6de Art POP – UP werk van Stefan Vanlangendonck – Stijn Wybouw – Brenda Aiola en Mona Thijs, deze laatste brengt nog een monoloog, de vernissage start om 19.30 u. Zondag 27maart wordt het project Art POP – UP 2016 om 16.00 officieel afgesloten door Dhr. Jeroen Bellings, schepen van Cultuur van Borgloon, je kan er dan ook nog even kennis maken met de deelnemende kunstenaars van de Art POP – UP 2016 tijdens de finissage die start vanaf 16.00 u tot 19.00 u.

ARTISTIEKE VOORSTELLING 'Huis voor Kunst' Art Borgloon

Zondag 7 februari vond in de Gasthuiskapel te Borgloon in een gezellige ‘Loungesfeer’ de voorstelling plaats van het artistieke werkjaar 2016 van het ‘Huis voor Kunst ‘ Art Borgloon plaats. Kunstenaars en kunstliefhebbers maakten er kennis met de organisatie, en kregen een voorsmaakje aangeboden van wat er in 2016 getoond wordt in de Gasthuiskapel. Na de turbulente ontwikkelingen in 2013 werd er onder impuls van Jos Herck ( artistiek coördinator ) een nieuwe adviesgroep gevormd met enkele leden van de vroeger artistieke adviesgroep, aangevuld met nieuwe leden die hun sporen al binnen de artistieke scene verdiend hebben. De huidige groep telt 6 leden die instaan voor de selecties en de realisaties van de jaarlijkse tentoonstellingen in de Gasthuiskapel. Dirk Lambrecht, Herman Van den Boom, Patrik De Wolf, Marc Pirard en Guy Steegmans onder de leiding van Jos Herck als ( artistiek coördinator ).

Anton Cotteleer JESSICA'S SHAME

Anton Cotteleer “Jessica’s shame”.Anton Cotteleer combineert bepaalde kenschetsende elementen uit zijn recente plastische onderzoek tot een gesublimeerde beelden en knoopt zo aan bij zowel een geleerde als populaire traditie. Liever dan hun vormen te valoriseren door de elegantie ervan te benadrukken, kiest hij ervoor om ledematen te amputeren en zo beelden te creëren waarvan de kracht en de harmonie berusten op de versmelting van lichamen. Wie denkt smaak in pacht te hebben, doet Cotteleers beelden af als kitsch. Tegenstanders van deze goede smaak houden dan weer van het uitgesproken subversieve karakter ervan. Aan de basis van Cotteleers interesse voor het fragmentarische en het monochrome liggen de beeldhouwwerken uit de klassieke oudheid, die meestal fragmentarisch en zonder hun oorspronkelijke polychromie tot ons zijn gekomen. Omdat deze zijn tentoongesteld in musea die hun behoud waarborgen, ontsnappen ze al eeuwenlang aan amoureuze pogingen om hen innig te strelen. Dankzij hun kleurrijke, fluweelzachte huid krijgen de beelden van Cotteleer iets losbandigs.

Jorden Boulet 'Alors on Dance 2.0: Yardenit'.

Jorden Boulet toont tijdens deze tentoonstelling een nieuwe installatie ‘Alors on Danse 2.0: Yardenit’. Deze installatie sluit aan op de vorige installatie ‘Alors on Danse’. Deze installatie was tentoongesteld in de Herkenrode kazerne op EXIT ’15 en heeft de Wanatoeprijs 2015 gewonnen. Jorden Boulet toont een grote wand die hij centraal plaatst in de tentoonstellingsruimte. De zijde van de wand die als eerste in het oog van de toeschouwer springt getuigt van een idyllisch karakter. Een paradijslijk landschap wordt getoond met verschillende attributen zoals kleurrijke schilderijen, een aangelegd strand, opblaaspoppen, kitscherige objecten,… De installatie straalt een rooskleurige en geseksualiseerde sfeer uit. Deze idyllische sfeer draagt echter een bijkomende negatieve connotatie. Het (schijn)ideaalbeeld is een clash van symboliek en een samenkomst van diverse culturen die de hedendaagse spektakel-samenleving een morele spiegel voorhoudt. De andere zijde van de wand oogt minder ideaal en toont een blik achter de schermen. Jorden Boulet wil aantonen dat het ideaalbeeld, een schijnwerkelijkheid is.

Inhoud syndiceren