HOME

ROMANESQUE Peter Geebelen

ROMANESQUE

 

'Romanesque', een verwijzing naar de romaanse kunst, is de titel van deze tentoonstelling in de

middeleeuwse Gasthuiskapel. Hierbij werden er sculpturen en enkele tekeningen geselecteerd die

aansluiten bij de vormtaal van die tijd. De opzet wordt niet benaderd vanuit kunsthistorisch of

religieus perspectief maar eerder vanuit een sferische context.

Het sacrale kan op die manier terug een plaats krijgen in deze tijd zonder religieus te willen zijn of

onderscheid te willen maken tussen verschillende overtuigingen - een universele sfeer is primair en

ruimte en kunst kunnen zo een openingspoort worden voor een persoonlijke ervaring.

Elk religieus gebouw draagt een bepaald gedachtengoed voor een ingewijd publiek, maar draagt op

'Still, i can't settle my hand waiting for something to happen'

Het werk van Lucie Renneboog situeert zich binnen het veld van installatiekunst met de karakteriserende kenmerken van weigering om binnen de afgebakende grenzen te werken, te accepteren.

Mijn werk bestaat veelal uit grote installaties waarin ik met broze materialen 'situaties' construeer waarin kleur, het grillig gemanipuleerde landschap - schetsen in zeer ruim kader: ALLES, ophoogt.

Deze vaak surreële 'abstracte' landschappen brengen een fascinatie teweeg waarin het begrip schilderkunst in het midden blijft haperen als een verre echo aan wat ooit en allemaal (kunsthistorisch) voorafging.

De vaak monumentale installaties positioneren zich in een / de ruimte en worden een denkbeeldige ' nature morte' waarbij vooral Amerikaanse kunst (vanaf '50 West Coast ) in gedachten wordt opgeroepen.

In de loop van de kunstgeschiedenis is het individu altijd centraal gesteld. Kunst als spiegel voor het individu. Het individu als subject.

I M NOT A POET

De basis van het werk van Jo De Smedt is de tekenkunst met een grafisch karakter, toegepast op technieken zoals tekenen, schilderen, video, grafiek, e.a.

De Smedt vertrekt vaak van een sociaal bewustzijn met een satirische donkere ondertoon.

Ironie en sarcasme zijn nooit ver weg. Deze vind je al terug in het gebruik van zijn titels zoals : KUCH (een serieus zieke mens) , De Polonaise (eindelijk groepsdruk) , I M NOT A POET , Jusqu'ici tout va bien! , LUL (klassiek naakt) , grindcore schlager festival , Mickey Mouse vingerverf , CHANSONS DER TROUBADOURS (de kladversie) , ...

Zowel in Villa De Olmen als in De Gasthuiskapel toont hij zijn typisch HARDCORE werk.

In Villa De Olmen gaat hij een subtiele dialoog aan met de bestaande ruimte. Zo is het interieur terug in zijn oorspronkelijke staat gebracht, gaande van meubilair, decoratiestukken tot familiefoto's. De ingrepen zijn gedaan met respect voor dit historisch gebouw. Bestaande spijkers in de muur hergebruikt, een eettafel wordt sculptuur/installatie, een houten fruitkrat wordt stockage,...

"Dogscape" tentoonstelling van Gerda Steegmans en Caroline Coolen


Tentoonstelling ‘Dogscape’ – Gerda Steegmans & Caroline Coolen


Tijdens de jarenlange vriendschap tussen deze twee kunstenaars drong de behoefte op om samen te exposeren rond hun gemeenschappelijke geliefde thema’s: de hond en het landschap. De precaire relatie tussen mens en natuur zijn voor beide kunstenaars een permanente actualiteit, waarnaar ze voortdurend refereren.

Het beeldend werk van Gerda Steegmans kan gezien worden als een soort verslag of weergave van dagdagelijkse indrukken en gewaarwordingen tijdens wandelingen in het veld en omgeving. De hond is steeds aanwezig gezelschap. De hond is onmisbaar en gaat gelijk op in het landschap. Deze beelden geven suggesties weer van overgangen, vervagingen, hond wordt landschap, landschap wordt hond. Takken en restanten uit de natuur, die Gerda reeds jaar en dag verzamelt dragen bij tot deze suggestieve landschapstaferelen, nu en dan worden details uitvergroot en een poot wordt een tak of andersom. Nostalgie en verlangen, angst voor verlies van schoonheid en vergankelijkheid spelen een rol in haar werk.

Stefan Peters

De stad Borgloon en de werkgroep Art nodigen u vriendelijk uit op de opening van de tentoonstelling.

Stefan Peters

When paint becomes a subject (inleiding door Stef Van Bellingen)

Op zaterdag 8 februari 2014, om 19 uur in de historische Gasthuiskapel, Graethempoort 3bis, Borgloon.

De tentoonstelling in de Gasthuiskapel is vrij te bezoeken vanaf 9 februari tot en met 16 maart, elke zaterdag en zondag van 14u00 tot 18u00. Iedereen welkom!

Inhoud syndiceren
Comments