NIKO HENDRICKX " STRANGE FRUIT"

"StrangeFruit" Een installatie van Niko Hendrickx.Het opbouwen van een tentoonstelling is voor beeldend kunstenaar Niko Hendrickx altijd weer een boeiend proces: de lege ruimte nodigt hem uit om verschillende werken met elkaar te combineren en te presenteren als één installatie. Hij beperkt zich in zijn oeuvre niet tot de traditionele kunstvormen en technieken, maar kiest vaak voor een cross-over met multimedia. In deze tentoonstelling verbindt de kunstenaar de installatie 'Imaginary Landscape of a Robot in Denial' met 'The Fruit Bowl' schilderijen uit de reeks 'Slow Frame Paintings'. De gekozen combinatie schept een nieuw visueel geheel en bij het betreden van de kapel bevindt de toeschouwer zich meteen midden in de installatie: hij wordt uitgenodigd om het geheel van binnenuit te ervaren. Hendrickx’ robotsculpturen confronteren ons met een toekomstbeeld waarin robots geëvolueerd zijn tot machines met menselijke trekken: ze wensen zich zelfs te onderwerpen aan het vergankelijke van ons bestaan. Een eerste videowerk toont menselijke handelen na de daad. Aan de muur worden vijf schilderijen gepresenteerd die een interpretatie zijn van een tweede videowerk. Fruit valt in of naast de schaal. De vergankelijkheid van de appels fungeert in de installatie als vierde dimensie. Ze confronteert de toeschouwer met de continue veranderingsprocessen waar we als levend organisme onderhevig aan zijn. De geur die het verouderingsproces van de appels met zich brengt zal de ruimte meer en meer vullen, wat de eigenheid en de intensiteit van de installatie versterkt. www.nikohendrickx.be (Klik op de afbeelding) om de video The Catcher of the Cross,https://vimeo.com/6211243 te bezichtigen ! 

Comments