Pit: kunst in de open ruimte

pit, een project van Z33 – huis voor actuele kunst, brengt kunst in de open ruimte van Borgloon-Heers. De kunstwerken in het landschap laten voorbijgangers en bezoekers anders naar de omgeving kijken. Het landschap bevat immers vele verhalen die niet altijd onmiddellijk zichtbaar zijn. Zowel gevestigde namen als jong talent gaan in Haspengouw aan de slag. Alle kunstenaars spelen op een speciale manier in op het landschap en op de lokale context.

pit is een organisch project van Z33 dat zich sinds juni 2011 ontrolt in de regio Midden-Haspengouw. Ook in 2012 evolueert het project steeds. Enkele werken blijven een langere tijd staan, andere kan je slechts een korte periode bezichtigen. Naast de kunstwerken die in de open ruimte geplaatst worden, worden ook workshops, randactiviteiten en publieksmomenten opgezet.

Hierlangs vind je een overzicht van de werken die je vanaf maart 2012 kan bezoeken. Aan de ommezijde vind je een kaart van Borgloon en omstreken met o.m. de exacte locatie van de kunstwerken, de meest nabije parkeermogelijkheden en de fiets- en wandelroutes in de omgeving.

Midden-Haspengouw is een typisch cultuurlandschap, naar eigen behoeften vormgegeven door mensenhanden. pit zoomt in op drie terugkerende thema’s in de regio.
Ten eerste is er het religieuze erfgoed. In en rond Borgloon vind je heel wat kleine parochiekerkjes. Deze kerken staan echter steeds vaker leeg, als gevolg van het dalende kerkbezoek. De toekomst van de leegstaande kerkjes is een actuele problematiek waar enkele kunstenaars in pit op inspelen.
Andere kunstenaars gaan in op het agrarisch-economisch landschap van Midden-Haspengouw. De veranderende economische situatie in de streek geeft onder meer aanleiding tot pendelaars en slaapdorpjes, maar ook tot nieuwe vormen van verblijfstoerisme.
pit vindt ten slotte inspiratie in het cultuur-historisch erfgoed van de regio. In de buurt van Borgloon vind je bijvoorbeeld de Romeinse Kassei en het Fruitspoor. Deze sporen zorgen voor een goede bereikbaarheid en interessante (fiets- en wandel-) routes. Ze geven bovendien de historische waarde van de streek weer. 

Klik hier voor meer info

Comments