26 j Art Borgloon Gasthuiskapel

26 jaar Art Borgloon in de Gasthuiskapel 1996 startte werd de werkgroep Art Borgloon opgericht door de toenmalige cultuurfunctionaris Emmy Vandersmissen.26 j met veel beeldende kunst niet alleen in de Gasthuiskapel maar ook met diverse initiatieven die sociaal en artistiek een meerwaarde betekenden voor Borgloon.Enkele projecten die zeker en vast mogen genoemd worden, project urnen waarbij en er als 1ste in Borgloon artistiek werd nagedacht om de assen van de overledenen buiten de begraafplaats een andere bestemming te geven in huis met een urne of een juweel een artistieke creatie ……….Mede ook dank zij de Jeannine Leduc senator die pleite om de assen van de nabestaanden mee naar huis te nemen. Het project ’MOMEMENT voor een MONUMENT’ waarbij de jeugd van Borgloon en omstreken een beeld maakten wat geplaats is voor de Gasthuiskapel en dit onder de leiding van kunstenaar Jos Herck (mentor en realisatie van het uiteindelijke beeld).Bloesemimpressies met soms spraakmakende edities die de pers haalden en diverse wandelaars naar Borgloon brachten om te genieten van de kunst en de natuur. Men mag zeker zeggen dat deze initiatieven een inspiratiebron vormden voor de diverse natuurverenigingen om de lokale natuur meer onder de aandacht te brengen. Inhoudelijk artistiek kwam er ook een groeiproces door de jaren heen werden er binnen de werkgroep andere wegen bewandeld en nieuwe uitdagingen aangegaan, door verkeerde beslissingen van de toenmalige schepen MV was er zelfs een ontslag van de werkgroep. Gelukkig werd er door de initiatieven van de huidige artistiek coördinator Jos Herck een nieuwe succesvolle weg ingeslagen.Art Borgloon werd: ‘Huis voor Kunst’ Art Borgloon, met aan het hoofd een curator – kunstenaar die in Borgloon 3 succesvolle Triënnales gebracht had in 1999 – 2002 en 2005 en internationaal Borgloon op de kaart zette, zelfs CNN bracht verslag uit van en installatie met koeien in een etalage in het centrum van Borgloon. De Gasthuiskapel‘Huis voor Kunst‘ Art Borgloon is een begrip geworden regionaal en nationaal met een aanbod van jonge kunstenaars die zich door de jaren heen geprofileerd hebben binnen de kunstscéne. Carolien Coolen, Anton Cotteleer, Fred Bervoets, Stefaan Vanbiesen, Gerda Steegmans, John Van Oers, en zovele anderen om op te noemen. Natuurlijk het project ‘Holly Cow’ van Tom Herck, wie Borgloon uitspreekt denkt aan kunst. KUNST HEEFT BORGLOON op de kaart gezet, men kan er niet naast kijken en durven stellen dat de concepten die gebracht zijn door Art Borgloon, curator Jos Herck en ‘Huis voor Kunst’ Art Borgloon Z33 gemotiveerd hebben om het project ‘PIT’ in Borgloon te brengen. PIT Z33 met de bekende werken, Reading Between the Lines Gijs Vanvaerenbergh ( nu verbasterd naar Doorkijkkerkje) MEMENTO Wesley Meuris, Anias Wilder Untiteld # in Colen om maar enkelen te noemen.26 j kunst in de Gasthuiskapel daar staan wij even bij stil op 11 december, om 15.00 u geven wij een laatste drink in de Gasthuiskerk met een overzicht van onze werking en maken wij ook onze nieuwe tentoonstellingslocatie bekend met onze nieuwe visie. Het is ook een afsluitmoment ‘finissage’ van de tentoonstelling ‘MECENAS’ Steven Peters in de Gasthuiskapel.Iedereen is welkom !

Comments