KLITTEN IN MIJN IDENTITEIT

Rachel Hansoul, een 25-jarige master in grafisch ontwerp visualiseerde in haar afstudeerproject “Klitten in mijn identiteit” haar worstelingen met haar identiteit. Haar duale identiteit is gevormd uit een etnisch gemengd huwelijk en bracht daarbij verwarring met zich mee. Rachel gaf beeldend weer hoe haardracht haar identiteit belichaamde. Daarbij belichtte ze de afro haarcultuur en de gelaagdheid die erachter zit. De drie hoofdthema’s zijn: De wens tot conformiteit met de daarbij behorende brandende chemicaliën; De invloed van (post)koloniale minderwaardigheidsgevoelens waarbij Leopold II toegeëigend wordt; Ten slotte de revolutie waarin afro haren aangemoedigd worden met de verwijzing naar de zwarte mensenrechtenbeweging waarbij de afro haarstijl als politiek statement gebruikt werd. Door prints op het medium mode te plaatsen werd haar boodschap, die een nieuw perspectief is in haar omgeving, letterlijk gedragen in de samenleving. De tentoonstelling is gratis te bezoeken vanaf 15 september tot en met 20 oktober, zaterdag en zondag van 14.00 u tot 18.00 u