Mark Swysen (BE) - Anna Rudolf ( CH /DE) - Claus Leinenbach (DE/NL) de lichtheid van het mens zijn ?

Kunstfilosoof Arthur Danto definieert kunst een “ belichaamde betekenis” is, gepresenteerd in de vorm van een “ wakkere droom”. Dat laatste element voegt aan de inhoud van beeldende verhalen de ondefinieerbare, maar noodzakelijke saus toe van poëzie, mystiek, fantasie, humor, surrealisme en onvoorspelbaarheid die een artefact zijn status als kunstwerk verlenen. thema: “ het mens zijn” De mens is een bijzonder wezen, aangedreven door interne contradicties. Met een zelfverklaarde rationaliteit heeft hij zich de vorm “ homo sapiens “ aangemeten. Bij nadere beschouwing kunnen rede en verstand niet het merendeel van zijn concrete acties verklaren. Die worden vooral gedreven door hormonen, emoties en intuitie, gebaseerd op met gevoelens beladen herinneringen. de ruimte; de Gasthuiskapel De menselijke samenleving is voor een belangrijk deel gebaseerd op grote verhalen, mythen. In de Gasthuiskapel is de allergrootste mythe – religie – heel prominent aanwezig. Het is hier de contextuele ruimte. De drie kunstenaars hanteren verschillende technieken en instrumenten en komen zo tot een heel persoonlijke beeldtaal. Zij benutten de ruimtelijke omgeving van de Gasthuiskapel als bühne om het fenomeen “ mens “ ten tonele te brengen. De Gasthuiskapel biedt er door zijn voormalige functie de ideale historische en ruimtelijke context voor. De levensgrote, ruimtelijke transparante ruimtelijke installaties van Mark vormen het centrum van de expo en vangen het binnenkomende licht in de hoge middenbeuk. Het fysieke gewicht van de doorwrochte, antropomorfe figuren van Claus gaan een relatie aan met de concrete materialiteit van de ruimte. De expressieve lijnen van Anna’s tekeningen in de ruimte verbinden lichtheid en zwaarte. 13 maart t.e.m 17 april zaterdagen en zondagen van 14.00 u tot 18.00 u

Comments