Process of evolutionary forms

Process of evolutionary forms . “ Genetische Aberraties en Imaginaire Levensvormen . Wij staan aan de vooravond van ongebreidelde genetische experimenten met oa. cel implantaten en andere nieuwe levensvormen, uitgevoerd door Jan en Alleman. Commercieel verkochte labo's met 3D printers voor de “doehetzelfver” gaan een ongelimiteerde waaier van nieuwe schepsels creëren op alle takken van het leven, controle is niet meer mogelijk. Onze planeet zal danig veranderen . Wat achterblijft van onze “beschaving” is de geologische antropoceenlaag: een dunne maar duidelijk afgebakende speklaag in de bodem, en daartussen misschien enkele borden met rare tekeningen ? Dit is het eindidee van deze expo die begint met de schetsen die Frans maakte in 1969 toen hij 18 was, in het Natuur Historisch museum in Brussel, ondermeer de collectie iguanodons zijn een grote inspiratiebron geweest voor later werk. Tegelijkertijd vertoefde en werkte hij in leegstaande en vervallen fabrieken en ontdekte alzo het dieper liggend verband tussen beide vormpatronen, hetgeen is weergegeven in 5 grote scheeps-dekzeilen . Met het tekenen van fossielen kwam ook het besef dat de door miljoenen jaren door de natuur geboetseerde fossielen een verband hadden met de ontwikkeling van ons brein en dus met de manier waarop wij denken en reageren op vormen. Dit komt ondermeer tot uiting in de portretten die in de expo te zien zijn. Een volgende stap was het ontwikkelen van genetisch gemanipuleerde vormen van dode en levende dieren, hetgeen in de tekeningen op papier en ceramische borden te zien is. Omdat het begrip “antropoceen” zowel het archeologisch verleden als de toekomst in zich heeft, zijn ceramische borden de ideale drager op lange termijn voor tekeningen die het toekomstig willekeurig genetisch geknoei van de mens trachten weer te geven met een vormelijke kakofonie . De borden zullen na duizenden jaren achteloos tussen het menselijk residu liggen, en misschien ooit worden opgegraven door een homo post antropoceen . De tentoonstelling is te bezichtigen van 28 april tot 2 juni op zaterdag en zondag vanaf 14 u. Opening : 28 april 15 uur; gastspreker professor dh. Willem Elias opening door Jeroen Bellings, schepen van cultuur.. ism Frank hendrickx , arteVentuno archives .