" Saturn Uranus " Fia Cielen

‘Saturn Uranus’ Fia Cielen Unheimlich. Dat is het minste wat je kan zeggen van het werk van de Belgische kunstenares Fia Cielen. Of ze nu installaties, sculpturen of tekeningen maakt, steeds heerst er een sfeer van bevreemding. Werk van de kunstenares was eerder onder andere te zien op ‘Hareng Saur’, een tentoonstelling die simultaan plaatsvond in het Museum voor Schone Kunsten en het SMAK in Gent. Die expo bracht hedendaagse kunstenaars samen wiens werk de geest van James Ensor evoceert. Want net zoals Ensor heeft Cielen een voorkeur voor maskers, het morbide en lugubere. In haar tekeningen beeldt ze bizarre gedrochten af. Het zijn creaturen uit de schaduwzijde van het bestaan, in een schemerzone tussen het menselijke en het dierlijke. Gebaseerd op maskers uit zowel horrorfilms als folklore, gaat het over de mogelijkheid tot transformatie van een menselijke identiteit naar een primitievere, wildere vorm. Wat al haar tekeningen gemeen hebben is dat ze transformaties portretteren, men kan steeds vaag een menselijke identiteit herkennen die doorschemert in het monsterlijke Deze monsters bestaan in een toestand van beweeglijkheid, van worden, eerder dan als een markering van stagnatie. Op deze manier gebruiken de werken dit dynamische element zowel als beeld als proces. Cielen postuleert dan ook een realiteit die hybride, dus doorlatend, is en voortdurend van gedaante, maar ook van betekenis kan veranderen. Een wereld van drempelbewoners en tussenmomenten die verstarde materialen en mentaliteiten bejegenen met natuurlijke processen en veranderingen. Het is het terrein waar de ratio niet los kan staan van de verbeelding. www.fiacielen.com