SELECT 2023

' 4 kunstenaars tonen een selectie van hun laatste werk 'LIEVE DEVRIENDT SELECT : "Complexe en verwarrende tijden" De vanzelfsprekende geborgenheid en veiligheid vertoont scheuren. We voelen ons kwetsbaar, transitie en transformatie zijn onvermijdelijk... Lieve Devriendt werkt met natuurlijke materialen o.a. wol. Ze herbruikt vaak materialen, recupereert en verwerk deze op eigen manier. Zowel afgedankte zinken dakgoten, als houtresten, 'gevonden' voorwerpen met een 'ziel' , oude textiele lappen...vele zaken worden uit een gehaald, verknipt en/of verzaagd , gesoldeerd, soms opnieuw geverfd om datgene wat ik wil uitdrukken intensiteit en vorm te geven. Edelsmeedkunst en Monumentale Kunsten; werkt rond sociale en maatschappelijke thema's als kwetsbaarheid en transformatie , ook in het kader van Climat Change. Sociale en maatschappelijke thema's ik verwijs ik naar de TTST in 2017 waar ik werken maakte als 'graaicultuur' in herbruikt kaarswas, 'Allepo' (Syrië) , werken in rubber (vellen) en kaarswas (vleesbrokken), "aan alle Jordy's ", een intiem werk verwijzend naar Jordy die eenzaam overleed in zijn tentje in de Blaarmeersen, 'panamapapers' etc. WILLIAM DANIELS SELECT: Onderzoek Als kunstschilder onderzoekt hij procesmatig de spanningsvelden binnen zijn wereld. Het steeds zoeken naar verhoudingen en kleur zijn wederkerend in zijn werk.. Het werk van William is abstract en inhoudelijk sociaal kritisch, de mens staat dan ook centraal binnen zijn vormelijk denken. Het hoofd en het gezicht zijn abstracten geworden die beroeren door hun autonome kracht en eenvoud. SAKEB HAQUE SELECT: abstracte landschappen Sinds onze geboorte zijn wij van natura gewend om zaken over te nemen zoals ze zijn zich gewild of ongewild. Maar bij sommige kunstenaars ontstaat er een psychische drang om de bestaande werkelijkheid tot iets nieuws te creëren/ maken, tijdens dit proces moeten wij het traditionele kijkpatroon veranderen. Sakeb Haque brengt zijn eigen interpretatie vanuit de dagdagelijks werkelijkheid. Vanuit de ‘NIMES’ theorie creëert hij een andere realiteit door gebruikt te maken van dingen die buiten het kijkpatroon vallen om tot een nieuwe werkelijkheid te komen. Door middel van zijn tekeningen , en bij het onrechtstreeks of passief naar de echte werkelijkheid kijken construeert hij cliché elementen met nieuwe abstracte elementen . In zijn eigen zoektocht naar evenwicht en vooruitgang reconstrueert hij zijn eigen esoterisch beeld. NAUS FRANKLIN SELECT: Beeld - Installatie In veel opzichten hebben de installaties en sculpturen altijd te maken gehad met de tegenstelling tussen domesticatie en jagen/verzamelen. Deze diepmenselijke levenswijzen inspireren om met uiteenlopende materialen zoals constructiehout, acryl, polyurethaan, schilders tape, enz. en gevonden objecten sculpturen en installaties te maken. Boten, draagbare voorwerpen, reizigers, landbouwmachines/dieren, nomadische kampeerobjecten zijn enkele van de elementen die steeds weer terugkeren in het werk. Deze elementen vertegenwoordigen vaak verschillende aspecten van ons leven - overleven, comfort, verkenning, enz.

Comments