HOME

Mark Swysen (BE) - Anna Rudolf ( CH /DE) - Claus Leinenbach (DE/NL) de lichtheid van het mens zijn ?

Kunstfilosoof Arthur Danto definieert kunst een “ belichaamde betekenis” is, gepresenteerd in de vorm van een “ wakkere droom”. Dat laatste element voegt aan de inhoud van beeldende verhalen de ondefinieerbare, maar noodzakelijke saus toe van poëzie, mystiek, fantasie, humor, surrealisme en onvoorspelbaarheid die een artefact zijn status als kunstwerk verlenen. thema: “ het mens zijn” De mens is een bijzonder wezen, aangedreven door interne contradicties. Met een zelfverklaarde rationaliteit heeft hij zich de vorm “ homo sapiens “ aangemeten. Bij nadere beschouwing kunnen rede en verstand niet het merendeel van zijn concrete acties verklaren. Die worden vooral gedreven door hormonen, emoties en intuitie, gebaseerd op met gevoelens beladen herinneringen. de ruimte; de Gasthuiskapel De menselijke samenleving is voor een belangrijk deel gebaseerd op grote verhalen, mythen. In de Gasthuiskapel is de allergrootste mythe – religie – heel prominent aanwezig. Het is hier de contextuele ruimte. De drie kunstenaars hanteren verschillende technieken en instrumenten en komen zo tot een heel persoonlijke beeldtaal.

GERDA STEEGMAN Pèlerin chien et pain

Pèlerin chien et pain Gerda Steegmans (°1964) maakt hoofdzakelijk kleinsculptuur. Deze keramische sculpturen al of niet geassembleerd met ander materiaal, ontspruiten aan dagelijkse ervaringen en opgedane beeldprikkels. Haar werk is in grote lijnen autobiografisch. Tegelijkertijd streeft ze in de poetische beeldtaal naar tijdloosheid en universele herkenbaarheid. Zonder annekdotisch te willen zijn verbeeldt zij in haar recent werk het verhaal van de Heilige Rochus, een pestheilige. Het gaat over het onomkeerbare van de dood en piéteit. De thematiek is zeer oud, doch tegelijkertijd actueel. Nostalgie en verlangen, angst voor verlies van oorspronkelijkheid of puurheid, schoonheid en vergankelijkheid spelen een permanente rol in haar werk.

PAULINE BORREMANS De Vlaamse Waterbatterij!

De Vlaamse Waterbatterij! Vlaanderen is zeer droogtegevoelig. Het staat op de eerste plaats van West- Europa met een extreem grote kans op waterstress. Wereldwijd eindigde België op de 23ste plaats, zelfs landen zoals Marokko, Mexico en Australië hebben meer zoet water tot hun beschikking. De effecten van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder in het Vlaamse landschap. Na zomers van waterschaarste zorgden verschillende tropische regenbuien in 2021 voor overstromingen in het hele land. De waterproblematiek doet huidige vormen van grondgebruik in twijfel trekken, zoals reguliere voedselproductie, de manier van wonen en de aanplant van de vele naaldbossen op het Kempens Plateau. Om een antwoord te kunnen bieden op deze problematiek, dient een integrale en systematische aanpak bedacht te worden. De waterproblematiek vraagt om een radicale transitie! “De Vlaamse Waterbatterij” toont de sleutelpositie van het Kempens Plateau in een zoektocht naar een duurzaam en klimaatadaptief watersysteem voor Vlaanderen.

'P Art of it' deel 1

Zondag 29 augustus geven wij in de Gasthuiskapel het startschot voor de 1 ste tentoonstelling van een reeks van 5 tentoonstellingen door kunstenaars van de projectateliers van Pentagoon academie Tongeren. Met werk van; CRISTIAN DELGADO - YOLANDE DONCEEL - PETER VINCK - IRENE VERVOORT - MARTIN JACOBI - LAURA BOUCHET, Fotografie – Schilderkunst – Installaties – Keramiek - Collages. Met als titel 'P Art of it' brengt 'Huis voor Kunst' Art Borgloon een selectie van 25 kunstenaars die in een buurtrol hun geselecteerd werk door curator Jos Herck brengen tijdens 5 tentoonstellingen, de 1 ste tentoonstelling start op 29 augustus tot en met 19 september 2021. De tentoonstelling is geopend op zaterdag en zondag van 14.00 u tot 18.00 u en is gratis toegankelijk.Gasthuiskapel, Graethempoort 3 bis Borgloon

Inhoud syndiceren