HOME

Patrick Ceyssens Fields of Vision #2 Borgloon 2022 Colen/Fruitspoor

Fields of Vision #1 Borgloon Gasthuiskapel Opening 24 april 2022 Inleiding door dr.Joannes Késenne 14.00 u Fields of Vision #2 Borgloon 2022 Colen/Fruitspoor Voor de gelegenheid heeft kunstenaar Patrick Ceyssens een beeld gecreerd waarin hij de impressie van verschillende getekende landschappen laat samensmelten met de omgeving van Borgloon zijn geschiedenis en zijn betekenis. Meer specifiek langs het Fruitspoor (achterkant Coolen), aan de Verborgen Moois-route van Regionaal Landschap. Want zeker hier is de woelige geschiedenis en de vele omwentelingen van de omgeving een perfect bruikbaar uitgangspunt. Bovenop de schoonheid van de verten. Elk landschap heeft een diepte, een uitzicht ten opzichte van de gehele omgeving, een mentale ruimte die je blik anders doet orienteren. Bovendien zijn de 12 tekeningen vertrokken uit herinnerde 'achtergronden'uit oude fotos. In de interactie van dit alles zal ons bewustzijn de indrukken die binnenkomen mogelijk organiseren tot andere denkbeelden. Hier bovenop komt de omwenteling die ontstaat door de veranderingen van het weer: het licht, de wind, de zon,en de andere posities van de toeschouwer.

Mark Swysen (BE) - Anna Rudolf ( CH /DE) - Claus Leinenbach (DE/NL) de lichtheid van het mens zijn ?

Kunstfilosoof Arthur Danto definieert kunst een “ belichaamde betekenis” is, gepresenteerd in de vorm van een “ wakkere droom”. Dat laatste element voegt aan de inhoud van beeldende verhalen de ondefinieerbare, maar noodzakelijke saus toe van poëzie, mystiek, fantasie, humor, surrealisme en onvoorspelbaarheid die een artefact zijn status als kunstwerk verlenen. thema: “ het mens zijn” De mens is een bijzonder wezen, aangedreven door interne contradicties. Met een zelfverklaarde rationaliteit heeft hij zich de vorm “ homo sapiens “ aangemeten. Bij nadere beschouwing kunnen rede en verstand niet het merendeel van zijn concrete acties verklaren. Die worden vooral gedreven door hormonen, emoties en intuitie, gebaseerd op met gevoelens beladen herinneringen. de ruimte; de Gasthuiskapel De menselijke samenleving is voor een belangrijk deel gebaseerd op grote verhalen, mythen. In de Gasthuiskapel is de allergrootste mythe – religie – heel prominent aanwezig. Het is hier de contextuele ruimte. De drie kunstenaars hanteren verschillende technieken en instrumenten en komen zo tot een heel persoonlijke beeldtaal.

GERDA STEEGMAN Pèlerin chien et pain

Pèlerin chien et pain Gerda Steegmans (°1964) maakt hoofdzakelijk kleinsculptuur. Deze keramische sculpturen al of niet geassembleerd met ander materiaal, ontspruiten aan dagelijkse ervaringen en opgedane beeldprikkels. Haar werk is in grote lijnen autobiografisch. Tegelijkertijd streeft ze in de poetische beeldtaal naar tijdloosheid en universele herkenbaarheid. Zonder annekdotisch te willen zijn verbeeldt zij in haar recent werk het verhaal van de Heilige Rochus, een pestheilige. Het gaat over het onomkeerbare van de dood en piéteit. De thematiek is zeer oud, doch tegelijkertijd actueel. Nostalgie en verlangen, angst voor verlies van oorspronkelijkheid of puurheid, schoonheid en vergankelijkheid spelen een permanente rol in haar werk.

PAULINE BORREMANS De Vlaamse Waterbatterij!

De Vlaamse Waterbatterij! Vlaanderen is zeer droogtegevoelig. Het staat op de eerste plaats van West- Europa met een extreem grote kans op waterstress. Wereldwijd eindigde België op de 23ste plaats, zelfs landen zoals Marokko, Mexico en Australië hebben meer zoet water tot hun beschikking. De effecten van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder in het Vlaamse landschap. Na zomers van waterschaarste zorgden verschillende tropische regenbuien in 2021 voor overstromingen in het hele land. De waterproblematiek doet huidige vormen van grondgebruik in twijfel trekken, zoals reguliere voedselproductie, de manier van wonen en de aanplant van de vele naaldbossen op het Kempens Plateau. Om een antwoord te kunnen bieden op deze problematiek, dient een integrale en systematische aanpak bedacht te worden. De waterproblematiek vraagt om een radicale transitie! “De Vlaamse Waterbatterij” toont de sleutelpositie van het Kempens Plateau in een zoektocht naar een duurzaam en klimaatadaptief watersysteem voor Vlaanderen.

Inhoud syndiceren