GERDA STEEGMAN Pèlerin chien et pain

Pèlerin chien et pain Gerda Steegmans (°1964) maakt hoofdzakelijk kleinsculptuur. Deze keramische sculpturen al of niet geassembleerd met ander materiaal, ontspruiten aan dagelijkse ervaringen en opgedane beeldprikkels. Haar werk is in grote lijnen autobiografisch. Tegelijkertijd streeft ze in de poetische beeldtaal naar tijdloosheid en universele herkenbaarheid. Zonder annekdotisch te willen zijn verbeeldt zij in haar recent werk het verhaal van de Heilige Rochus, een pestheilige. Het gaat over het onomkeerbare van de dood en piéteit. De thematiek is zeer oud, doch tegelijkertijd actueel. Nostalgie en verlangen, angst voor verlies van oorspronkelijkheid of puurheid, schoonheid en vergankelijkheid spelen een permanente rol in haar werk.